Fri frakt över 599 kr Poäng på allt du handlar Hållbar e-handel

Jordförbättring

Jorden består av olika delar som mull, sand, torv med mera och ser olika ut på olika platser i landet. Det kan variera inom samma tomt till och med. Man kan förbättra jordens kvalitet på många olika sätt och av flera olika orsaker. Kanske vill man att jorden inte ska vara så lerig, mer genomsläpplig, näringsrik och så vidare.
Vi har produkter som hjälper dig att förbättra jordens bördighet, struktur och pH-värde. Vi har även jordförbättrande produkter som bildar symbios med växternas rötter för att öka deras kapacitet att ta upp näring och vatten bättre samtidigt som motståndskraften mot skadegörare förstärks.
Välkommen att se hur vi kan hjälpa dig att få en finare och mer lättskött trädgård.

*

Med jordförbättring kan alla få en lucker och bördig jord för sin odling. Här hittar du produkter som hjälper dig att få en livskraftig jord. Inget fall är hopplöst. En bra jord är grunden i all odling. Därför är vi noga med att bara erbjuda jord och odlingssubstrat av högsta kvalitet. En kvalitetsjord är mullrik (mörk) och strukturstabil så att rötterna kan syresättas. Med jordförbättring menas att göra jorden mer bördig och livskraftig. Ett enkelt och bra sätt är att kontinuerligt tillföra egen kompostjord. Men alla har inte tillgång till kompost och det kanske inte räcker till om du har stor trädgård. Med jordförbättringsmedel kan du göra en sandjord mer livskraftig och en lerjord mer lättarbetad. Det handlar främst om att höja mullhalten, vår gödslade torvmull, rabattjord eller busk- och trädjord är perfekt för en mager sandjord. För lerjorden kan ogödslad naturtorv göra underverk. Basen i flera av våra jordförbättringsmedel är svensk, grov torv - om möjligt kravmärk. Ett klimatsmart och hållbart val! Bäst jordförbättring för gräsmatta är många gånger mullrik dressjord. För rabatt, potatisland, pioner och trädgårdsland är två givor (vår och sensommar) av kogödsel en bra jordförbättring. Biokol är en form av jordförbättring som innebär att näringen i jorden blir bättre tillgänglig för växtrötterna. Kolet fungerar som en bank som lagrar in näringsämnena. Barkmull ger både skydd mot ogräs och höjd mullhalt efterhand som träflisen bryts ner. Vi har också effektiva biostimulatorer som ökar jordens bördighet på naturlig väg genom att boosta med ett rikt, organiskt liv som mykorrhizasvampar, maskkompost, humussyror och trichodermasvampar. I din närhet har du säkert också bra källor till jordförbättring, som kompostjord, aska, löv och begagnade lecakulor. I vår e-handel hittar du jord och odlingssubstrat till all slags odling, ute och inne. Välj bland marknadens bästa kvalitetsjordar - från såjord till gräsmattans dressjord.

© Copyright Wexthuset Sverige AB 2002-2023 Organisationsnummer: 556855-2896 Svar på vanliga frågor och kundtjänst, klicka här.